Mindfulness

Mindfulness

 

Mindfulness eller medveten närvaro är ursprungligen ett buddhistiskt begrepp som på senare år slagit rot i västvärlden. Enligt gammal tradition har mindfulness för avsikt att minska lidande samt leda till lycka och stillhet. Idag praktiseras mindfulness inom vård, skola och på arbetsplaster för att bla minska stress, öka uppmärksamhet och acceptans.

 

Forskning visar att träning i mindfulness har goda effekter vid stressrealterad problematik men också vid depression. Mindfulness har också visat sig ha goda effekter vid sömn- och smärt problematik. Genom träning ökar din livskvalitet och du får bättre balans i ditt liv!

 

Att vara mindful innebär att du lär dig ta vara på varje ögonblick i livet. Livet som passerar rätt framför dina ögon. Du lär dig lägga märke till saker som du annars kanske inte hade uppmärksammat. Mindfulness kan också ses som ett förhållningssätt som utvecklar medkänsla, medvetenhet och uppmärksamhet. Man kan säga att mindfulness är en förmåga att vara närvarande i nuet utan att bedöma det som sker. Genom ökad acceptans minskar onödig oro och smärta och du får tillgång till dina dolda resurser.

 

För närvarande erbjuds inga separata Mindfulnesskurser. Det finns däremot möjlighet att kombinera Mindfulness och Mediyoga. Se kalender för aktuella kurser.

Besöksadress:

Nääs fabriker Mellersta fabriken, via huvudentreen

Postadress: Spinnerivägen 1

448 51 Tollered

 

 

 

Anna Storåker

info@ettandetag.se

www.ettandetag.se

Tel: 0704-185167