Balans i livet

Balans i livet - stresshantering

 

För urtidsmänniskan var stress ett sätt att uppfatta fara och sätta kroppen och alla sinnen i alarmberedskap för att kämpa eller fly, och för att överleva. Blodet omfördelades till muskler, puls och blodtryck gick kraftigt upp. Vi lever med samma stressystem idag, men orsakerna till stressen har förändrats i samhället då tidsbrist, konstant tillgänglighet och känslan av otillräcklighet har ökat.

 

Stress är en naturlig reaktion på påfrestningar av olika slag. När kraven, pressen, förväntningarna i din vardag blir för stor känner du dig stressad. Stress är kroppens försvar på dessa reaktioner. Kortvarig, positiv stress kan höja koncentrationsförmågan och motivationen. Det är när stressen utvecklas till långvarig stress och inte avtar som den börjar bli farlig, någt som kan leda till depression, sömnproblem, ett flertal sjukdomar och utbrändhet.

 

Stress uppstår för att återställa obalansen mellan omgivningens och dina egna krav utifrån dina resurser! Jag erbjuder en kurs som riktar sig till dig som upplever negativ stress i vardagen. Till dig som söker kunskap och redskap för att hantera den och samtidigt öka ditt inre lugn. Fokus ligger på mindfulness, avslappningsövningar, andningstekniker och mental träning.

 

För närvarande erbjuds ingen kurs i Balans i livet. Se kalender för aktuella kurser.

 

Konsultationer kring stresshantering

 

Jag erbjuder enskilda konsultationer där vi tillsammas kartlägger din livssituation, ser över livets pusselbitar och identifierar dina stressorer. Vi gör en handlingsplan och du får verktyg att förändra din livssituation och samtidigt reducera din stress.

 

Besöksadress:

Nääs fabriker Mellersta fabriken, via huvudentreen

Postadress: Spinnerivägen 1

448 51 Tollered

 

 

 

Anna Storåker

info@ettandetag.se

www.ettandetag.se

Tel: 0704-185167