Hitta mening

HITTA MENING

Att leva vidare


Det finns många olika sätt att hitta mening när det mest smärtsamma händer. Nedan följer förslag som kanske kan hjälpa. 


Lev för ditt barn

Vad tyckte ditt barn om att göra? Vad drömmer du själv om? Vilka drömmmar är möjliga att förverkliga?


Placera stenar

Leta upp fina stenar och skriv ditt barns namn på dem. Placera stenarna på platser som betyder något för dig. Varför inte be vänner göra samma sak?

Inkludera i vardagen

Inkludera ditt barn genom att fortsätta duka vid matbordet. Låt tex skorna stå kvar i hallen eller ha andra personliga ägodelar framme. 


Fortsätta ha samtal

Det är möjligt att fortsätta ha en dialog med ditt barn trots att hen inte är fysisk närvarande. Prova och se. Ha gärna ett anteckningsblock och penna nära till hands. 

Random Act of Kindnesskort

Skapa vackra kort att dela ut med ditt barns namn. Uppmundra till goda gärningar i ditt barns namn. 


En bänk

Undersök möjligheten att få donera en bänk på en fin plats med ditt barns namn på. En bänk som ger både vila för förbipasserande och en möjlighet att sitta och föra ett samtal.

Börja skriva

Att skriva dagbok är ett fint sätt att både bearbeta känslor och minnas tiden tillsammans. Kanske du vill skriva en bok?

Stiftelse

Kanske starta en stifelse i ditt barn namn? Är det något särkskilt du brinner för? Någon typ av verksamhet du vill stötta? Se tex www.loveneverdies.se


Stötta andra

Samtal med andra föräldrar som har det svårt är läkande på så många plan. 


Meditera

Under meditation är det möjligt att skapa en kontakt med ditt barn. Det är när vi stillar oss, slappnar av som det är möjligt att höra vad själven viskar. En möjlighet att mötas i stillheten. 


Skapa musik eller konst

Musik, målning och andra kreativa aktivieteter kan bidra till en känsla av mening och sammanhang. Att skapa fina dekorationer till gravplatsen kan ge stor tröst.