Om

OM MIG


Anna Storåker


Min utbildningsbakgrund:

MA Organisationspsykologi (Florida Institute of Technology)

BA Psykologi (University of North Florida)

Del av BA Psykologi (Eötvös Lorand University Budapest)

Avspännings- och Stresspedagog (Sverigehälsan)

Mindfulnessinstruktör* (Mindfulnesscenter)

Mindfulness i arbetslivet (Mindfulnesscenter)

MediYogalärare (MediYoga Institutet)

HRV träning (HearthMath)

BarnYoga lärare (Barnyoga.com)

Yinyogalärare (Yogadevi)

Handledarutbildning Sömnskola KBT (VG regionen)

Diplomerad tobaksavvänjare (Sahlgrenska Universitetssjukhus)

Motiverande samtal (MI), (VG regionen)

Kost, hälsa och idrott 7.5 hp (Göteborgs Universitet)


Min bakgrund

Jag heter Anna Storåker och driver företaget "Ett andetag," med fokus på stresshantering och personlig utveckling. Jag arbetar som hälsovetare och erbjuder kurser och föreläsningar riktat till både privatpersoner och företag. Jag har flera års erfarenhet av att hålla yogaklasser för både barn och vuxna.


Efter att ha arbetat en längre tid som chef inom vården blev jag sjukskriven för utmattning, det blev starten på en ny resa i livet. En resa som jag idag är väldigt tacksam för. I början av min sjukskrivning upptäckte jag Mindfulness och den härliga rytmen vi alla bär med oss - andetaget. Genom att stanna upp och rikta fokus inåt hittade jag ett lugn som jag tappat bort längst med vägen. Yoga och Mindfulnessträning blev en naturlig del av mitt innan så stressiga liv.


Men en Mastergrad i psykologi i ryggen, bestämde jag mig för att bredda vyerna. Jag  utbildade mig till Stress- och avspänningspedagog, yogalärare och mindfulnessinstruktör. Jag startade företaget Ett andetag 2015 med en dröm att förmedla något av det jag lärt mig under min resa. Möjligheten att guida andra till ett inre lugn är så givande. Tacksam.


Paralllellt med den egna verksamheten arbetar jag som hälsovetare på Närhälsan, Hälsoenheten. Jag håller kurser i Mediyoga, stresshantering, sömnskola samt individuella hälsosamtal för Närhälsans patienter. 


Varmt välkommen att ta kontakt!